BASEN SPORTOWY W CZŁUCHOWIE

basen
odnowa
solarium
siłownia

KRYTE LODOWISKO CZYNNE

Przerwa Techniczna od dnia 04.06.2018 do dnia 22.06.2018 Cały Obiekt zamknięty


Informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 06.04.2018 potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.Poz.2016 z 2015)

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PŁYWALNI

STRONA 1 | STRONA 2 | STRONA 3 | STRONA 4STRONA 5 | STRONA 6 | STRONA 7 | STRONA 8

Przerwa Techniczna

od dnia 04.06.2018 do dnia 22.06.2018

Cały Obiekt zamknięty