BASEN SPORTOWY W CZŁUCHOWIE

basen
odnowa
solarium
siłownia

Zapraszamy


Informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 26.10.2018 potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.Poz.2016 z 2015)

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PŁYWALNI

STRONA 1 | STRONA 2 | STRONA 3 | STRONA 4STRONA 5 | STRONA 6 | STRONA 7

Inspektorem danych osobowych jest:

Pani Beata Joanna Fudala

iod@poeksit.czluchow.org.pl

tel. 59 8345366