BASEN SPORTOWY W CZŁUCHOWIE

AKTUALNOŚCI

Informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 07.12.2016 wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych zgodnych z wymaganiami sanitarnymi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.Poz.2016 z 2015)

Trichlorometan (Chloroform) 0,044 [±0,014] mg/l - Woda wprowadzana do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji woda z wanien (hydromasaż)

Trichlorometan (Chloroform) 0,040 [±0,012] mg/l - Wanna z hydromasażem nr 1

Trichlorometan (Chloroform) 0,046 [±0,014] mg/l - Wanna z hydromasażem nr 2

Liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h 162 [127÷207] jtk/1ml - Woda wprowadzana do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji woda z wanien (hydromasaż)

Chlor wolny 0,28 [±0,05] mg/l - Woda z hamowni

Chlor związany 0,36 [±0,11] mg/l - Woda w niecce sportowej

Chlor wolny 0,65 [±0,10] mg/l - Woda w niecce sportowej

Chlor związany 0,35 [±0,11] mg/l - Woda w niecce sportowej

Chlor wolny 0,69 [±0,11] mg/l - Woda w niecce sportowej

Chlor związany 0,37 [±0,12] mg/l - Woda wprowadzana do niecki sportowej z systemu cyrkulacji i z niecki sportowej

Chlor związany 1,61 mg/l - Wanna z hydromasażem nr 2

Chlor związany 1,58 mg/l - Woda wprowadzana do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji woda z wanien(hydromasaż)

Chlor związany 1,51 mg/l - Wanna z hydromasażem nr 1

Podjęte działania naprawcze polegały na dodatkowym płukaniu i ułożeniu złoża w filtrach.Dokonano Regulacji oraz kalibracji (sond) na pompach dozujących chlor oraz na układzie kontrolno-pomiarowym odpowiadających za układy zasilania wodą na poszczególne układy.

Planowany termin doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań to 08.12.2016