BASEN SPORTOWY W CZŁUCHOWIE

Zapraszamy

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PŁYWALNI

STRONA 1 | STRONA 2 | STRONA 3 | STRONA 4STRONA 5 | STRONA 6 | STRONA 7

Informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 12.07.2019 potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.Poz.2016 z 2015)

Inspektorem danych osobowych jest:

iod@poeksit.czluchow.org.pl

tel. 59 8345366