Inspektorem danych osobowych jest:

iod@poeksit.czluchow.org.pl tel. 59 8345366