Inspektorem danych osobowych jest:

Pani Beata Joanna Fudala iod@poeksit.czluchow.org.pl tel. 59 8345366