Basen zawiesza działaność!

Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny w Człuchowie

z dniem 08.04.2023r. zawiesza działalność.

Do dyspozycji pozostaje gabinet masażu oraz solarium.

ZAPRASZAMY !!!ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PŁYWALNI

STRONA 1 | STRONA 2 | STRONA 3 | STRONA 4STRONA 5 | STRONA 6 | STRONA 7

nformujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 22.12.2022r. potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.Poz.2016 z 2015)

Inspektorem danych osobowych jest:

iod@poeksit.czluchow.org.pl