Otwieramy ponownie Basen!

Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny w Człuchowie

ponownie zostanie otwarty od dnia 19.06.2021

Wejście na Saunę Mokrą oraz Saunę Suchą jest w cenie biletu wejścia na basen.

ZAPRASZAMY !!!

Solarium pozostaje zamknięte do odwołania !!


PROMOCJA!!!

  • 12zł/1os./1h

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PŁYWALNI

STRONA 1 | STRONA 2 | STRONA 3 | STRONA 4STRONA 5 | STRONA 6 | STRONA 7

Informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie z 25.09.2020r. potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U.Poz.2016 z 2015)

Inspektorem danych osobowych jest:

iod@poeksit.czluchow.org.pl

tel. 59 8345366